loading

0%


CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI 777W

Trở thành đại lý của 77W - sự lựa chọn đúng đắn của bạn

Tổng thắng/thua của thành viên
(VND)
Tổng thành viên hoạt động Tỉ lệ hoa hồng
≥ 1 ≥ 3 25%
≥ 1 ≥ 5 40%
≥ 200,000,000 ≥ 5 45%
≥ 1,000,000,000 ≥ 5 50%

HOA HỒNG = (LÃI/LỖ TỪ THÀNH VIÊN - KHUYẾN MÃI/HOÀN TRẢ - PHÍ HỆ THỐNG - PHÍ TÀI CHÍNH) x % HOA HỒNG
PHÍ HỆ THỐNG 10% LÃI/LỖTHÀNH VIÊN
PHÍ TÀI CHÍNH 1% [TỔNG NẠP + TỔNG RÚT]

 • Hoa hồng Đại lý sẽ được tính dựa trên tổng thua ròng của những thành viên đăng ký dưới link đại lý của bạn và có hoạt động trong tháng.
 • Poker không được tính vào hoa hồng Đại Lý.
 • Hoa hồng tối thiểu cần đạt từ 1,000 VND để xem là hợp lệ.
 • Thu nhập âm của mỗi tháng sẽ được cộng dồn vào các tháng kế tiếp.
 • Hoa hồng sẽ được hoàn tất gửi về ngân hàng bạn đã đăng ký theo thông tin tài khoản đại lý trong 1 - 3 ngày làm việc sau khi nhận được lệnh rút tiền.
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét hoạt động của từng thành viên, nếu thành viên của bạn hoạt động tích cực, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đề nghị mức hoa hồng hấp dẫn hơn.
Ví dụ cách tính hoa hồng:
Hoa Hồng = (Tổng thắng thua của thành viên - khuyến mãi/hoàn trả thành viên - chi phí hệ thống - chi phí tài chính) x 40%
MỨC SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN NẠP ĐẦU TRONG THÁNG HOA HỒNG
1 ≥1 120,000
2 ≥300 150,000
3 ≥1,000 200,000

 • Hoa hồng Đại lý sẽ được tính dựa trên tổng thua ròng của những thành viên đăng ký dưới link đại lý của bạn và có hoạt động trong tháng.
 • Poker không được tính vào hoa hồng Đại Lý.
 • Hoa hồng tối thiểu cần đạt từ 1,000 VND để xem là hợp lệ.
 • Thu nhập âm của mỗi tháng sẽ được cộng dồn vào các tháng kế tiếp.
 • Hoa hồng sẽ được hoàn tất gửi về ngân hàng bạn đã đăng ký theo thông tin tài khoản đại lý trong 1 - 3 ngày làm việc sau khi nhận được lệnh rút tiền.
 • Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét hoạt động của từng thành viên, nếu thành viên của bạn hoạt động tích cực, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để đề nghị mức hoa hồng hấp dẫn hơn.
Ví dụ cách tính hoa hồng:
Hoa Hồng = Số thành viên có giao dịch nạp đầu trong tháng x Mức Hoa Hồng
 • Tất cả hoa hồng đại lý sẽ được trả bằng tiền VND. 77wvn.com
 • Hoa hồng được trả tối thiểu là 1,000,000VND. Nếu hoa hồng dưới mức này sẽ được tính vào những tháng kế tiếp.
 • Hoa hồng sẽ được chuyển khoản tới ngân hàng của bạn trong vòng 5-7 ngày làm việc sau khi thành viên tiến đặt lệnh rút tiền thành công.
 • Chúng tôi chỉ chi trả hoa hồng vào mỗi đầu của tháng . Chúng tôi sẽ chịu phí chuyển khoản, nhưng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cho các chi phí phát sinh khác.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi phần trăm lợi nhuận cũng như cách tính hoa hồng bất cứ lúc nào chúng tôi cho là cần thiết.
 • 77W có quyền thay đổi, chỉnh sửa và thêm vào bất kỳ điều khoản nào nếu chúng tôi thấy cần thiết.
 • 77W có quyền xóa bỏ, hủy tài khoản đại lý của thành viên đại lý bất kỳ lúc nào Tròng trường hợp chúng tôi cảm thấy thành viên đại lý không đạt chỉ tiêu tối thiểu trong một khoản thời gian nhất đinh.